Home > Nieuws > PAC: Update kennismoment PAC op 13 oktober 2017

29-09-2017 PAC: Update kennismoment PAC op 13 oktober 2017

13 oktober 2017 organiseert Kiwa het update kennismoment voor de alarmcentrales met alarmtransmissie. De locatie waar dit gehouden wordt, is bij Rout-IT; https://routit.nl.

Het bezoekadres is Maxwellstraat 51, 6716 BX Ede. De dag start om 9.45 uur.  

Behandeld zullen de relevante ontwikkelingen en hun consequenties. Uiteraard worden ook de kansen die wij zien voor de beveiligingsmarkt, aan u uitgelegd.

Rode draad tijdens deze update zijn Europese normen, beveiliging Informatie en Communicatie Technologie en Alarmtransmissie. Het doel is om nieuwe kennis & ontwikkeling te delen.

Programma en onderwerpen:

09.45 tot 10.00 uur: Ontvangst te Ede

10.05 uur; welkom door vertegenwoordiger Route-IT

10.15 uur; dagindeling door Kiwa, Andre Nederlof

10.20 uur; ervaringen tot nu toe met het PAC – schema 2.0  door Leon van Oudenaarden.

a.   FAQ en wat wordt veel niet begrepen, 
b.   AL1 en AL2 bestaat (niet), 
c.   Wpbr en Rpbr. 

10.50 uur;De nieuwe ontwikkelingen in de norm EN50518 “Alarm Receiving Centres” en EN50136-1 “Alarm Transmissie Systemen”, hoe past de huidige norm in de regelgeving in Nederland en in Europa door Peter Voshol
a.   Verbreding toepassingsgebied, dit inclusief o.a. video, toegangscontrole en sociale beveiliging, waar gaat de norm primair over,
b.   1 normdocument in plaats van drie delen – verduidelijkingen, |
c.   Beveiliging informatie en communicatie technologie afgeleid van ISO27001,
d.   Kwaliteitsmanagement systeem afgeleid van ISO9001,
e.   Opslag van data op basis van EN50518 of EN50600 - Informatie technologie - Data center faciliteiten en infrastructuur,
f.   Relatie met EN50136-1, EN50136-3 en TS50136-9,
g.   Relatie met EN50131-1,
h.   EN50136-4 wordt niet toegepast,
i.   Wat zit niet in EN50518,
j.   Business continuïteit op basis van ISO22301,
k.  Koppelen van netwerken en alarmcentrales,
l.   Kiwa paper, wat en waarom?
m. Opslag van data op basis van EN50600 - de locatie van ontvangers > Peter Voshol,
n.  Het gat in de regelgeving tussen alarminstallaties en alarmafhandeling (K21030) en is dit risico in beeld in de beveiligingsmarkt en bij de gebruikers 

11.30 uur; koffie pauze
 
11.50 uur; Prestentatie Rout IT
a.   Marktvisie en -benadering
b.   Toekomstvisie
c.   Visie op alarmtransmissie en security ICT binnen het vakgebied mede in relatie tot het schema K21030 en de mogelijkheden via het schema K21035.

12.15 uur: lunch (demonstraties RI meldkamer en testroom servers)

13.15 uur: Security ICT & Business Continuïteit door Mathijs de Vaal & Ben Janssen

a.   Hoe past dit binnen de meldkamerstructuren
b.   Hoe past dit binnen alarmtransmissiestructuren,
c.   Data centers, waarom?

13.45 uur: De nieuwe EU wetgeving Dataprotectie; GDPR door Ronald Westerveen Jurist
a.   Raamwerk
b.   Consequenties

14.15 uur: examen

14.30 uur: afsluiting Peter Voshol en sprekers, centrale vragen en het programma voor het volgende jaar

14.45 uur: netwerkborrel

U krijgt na afloop van dit update kennismoment de prestaties van deze dag toegestuurd. Dus zorg ervoor dat wij u juiste emailadres hebben. Wij zorgen dat u aan het einde van dag een aantal hulpdocumenten meekrijgt, die u kunnen helpen van het verkrijgen van overzicht. U kunt dit update kennismoment gebruiken voor de onderbouwing van uw kwalificatie als deskundige alarmcentrale. U ontvangt na afloop een bewijs van deelname, die in het register van Kiwa wordt opgenomen. De sprekers van deze dag zijn personen die voorop in het werkveld lopen qua kennisontwikkeling en willen deze graag met u delen. Wij zullen u op deze dag ook verder informeren over trainingen die ontwikkeld zijn betreffende eisen aangaande informatie- en communicatiebeveiliging specifiek in het werkveld van alarmcentrales. Ook zullen tijdens deze dag diverse leveranciers van alarmtransmissie systemen aanwezig zijn om u te helpen met de vragen die ontstaan tijdens deze dag.

Wilt u deze dag bijwonen stuurt u dan een e-mailbericht aan Monique van Kempen, Monique.van.Kempen@kiwa.nl

Aan dit moment zijn kosten verbonden; deze bedragen 125 euro (excl. BTW) per persoon.