REOB - Onderhoud kleine blusmiddelen

Toepassingsgebied
Certificering volgens het Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) kan bij Kiwa NCP. Een Onderhoudsbedrijf REOB kan op basis van het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd worden voor één of meerdere van onderstaande toepassingsgebieden.

De toepassingsgebieden zijn: 

  • A. onderhoud en uitgebreid onderhoud van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels met vormvaste slang, eventueel aangevuld met specialisaties voor
    verrijdbare blustoestellen en (of) brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang;  
  • B. aanvullende specialisaties voor revisie van draagbare en verrijdbare blustoestellen; 
  • C1. onderhoud van droge blusleidingen in bouwwerken tot een hoogte van 70 meter (zonder drukvastheidsbeproeving); 
  • C2. onderhoud van droge blusleidingen in bouwwerken tot een hoogte van 70 meter met drukvastheidsbeproeving).

Certificatie omvat minimaal deelgebied A zonder specialisaties. Deelgebied B en/of C zijn alleen mogelijk als ook deelgebied A wordt uitgevoerd onder certificaat.

Voor wie
Bedrijven die onderhoud aan blusmiddelen uitvoeren en eindgebruikers.

Als erkend Onderhoudsbedrijf REOB kunt u zich onderscheiden in de markt met dit certificaat. Erkende REOB bedrijven kunnen aantonen dat ze het onderhoud aan blusmiddelen volgens de normen uitvoeren, de originele onderdelen en blusstoffen gebruiken bij onderhoud en een onderhoudsrapport opstellen waarin de vervangingsadviezen technisch worden onderbouwd.

Wanneer is het nodig
Iedereen kent wel de rode brandblussers en brandslanghaspels; vaak goed zichtbaar op centrale plekken in gebouwen. Telkens weer blijkt dat deze zogenaamde ‘kleine blusmiddelen’ uiterst effectief zijn bij het blussen van beginnende branden.

Om de zekerheid te hebben dat deze blusmiddelen het ook echt doen als ze worden ingezet is nauwgezet onderhoud van groot belang. Deskundig onderhoud wordt dan ook alleen door een erkend Onderhoudsbedrijf REOB uitgevoerd. Kiwa NCP kan deze certificering afgeven als bedrijven hebben aangetoond dat zij voldoen aan de eisen.

Kiwa NCP heeft hiervoor een licentieovereenkomst met het CCV afgesloten om de het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) uit te voeren.


Processtappen en randvoorwaarden
Het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) stelt eisen aan het bedrijf, zoals gediplomeerd personeel, het kwaliteitsbeleid, procedures, klachtenafhandeling, maar ook eisen aan het uitvoeren van het onderhoud aan een blustoestel.

Door middel van het jaarlijks laten uitvoeren van een bedrijfsaudit en bijwoningen op het uitgevoerde onderhoud door de Onderhoudsdeskundige kan een Onderhoudsbedrijf REOB aantonen te voldoen aan de criteria voor certificering.

Certificatieproces erkend Onderhoudsbedrijf REOB
Certificering van uw bedrijf als erkend Onderhoudsbedrijf REOB begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering REOB wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw REOB certificering te behouden. 

Waarom Kiwa NCP?  
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor onder andere het Onderhoud aan blustoestellen. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast de certificering Onderhoudsbedrijf REOB kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw REOB certificering met certificeringen op het gebied van Brandmelinstallaties en ISO9001.

Kiwa NCP heeft een licentieovereenkomst met het CCV afgesloten om de Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) uit te voeren. Daarnaast is Kiwa NCP voor verschillende certificatieschema’s geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De Raad voor Accreditatie toetst o.a. onze bedrijfsprocessen en de bedrijfsaudits die wij uitvoeren.


Offerte en informatie   
Klik hier om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u downloaden in het rechtermenu op deze pagina. In de regelgeving kunt u de eisen voor certificering vinden.

Heeft u vragen over de erkenning of over de procedure om de erkenning te behalen dan kunt ucontact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100. 

Accreditatie
Kiwa NCP is per 20 januari 2015 geaccrediteerd voor het uitvoeren van het REOB certificatieschema. Bedrijven die na 20 januari 2015 positief ge-audit zijn, hebben een certificaat ontvangen dat onder de accreditatie valt.