PAC

Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van het certificatieschema Particuliere Alarmcentrale betreft de processen van Particuliere Alarmcentrales die leiden tot de juiste afhandeling van alarmmeldingen. Particuliere Alarmcentrales ontvangen een alarmsignaal vanuit een bouwwerk, behandelen deze en geven door aan een andere instantie. Voorbeelden van signalen zijn:

  • Inbraakalarmen
  • Brandalarmen
  • storingsmeldingen bij inbraakalarminstallaties en brandmeldinstallaties.

Volgens de definitie in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) zijn particuliere alarmcentrales bedrijven waar alarmsignalen binnenkomen van elektronische alarmsystemen en die er voor moeten zorgen dat op een alarmsignaal actie wordt genomen. Indien een bedrijf onder deze definitie valt dient de particuliere alarmcentrale op grond van deze wet een vergunning te hebben van de Minister van Justitie. Eén voorwaarde voor het verlenen van deze vergunning is dat de particuliere alarmcentrale kan aantonen dat het gecertificeerd is op grond van de criteria uit het Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales.

Voor wie
Particuliere Alarmcentrales (PAC)

Wanneer is het nodig
Indien u een vergunning wilt hebben van de overheid voor het voeren van een PAC.

Processtappen en randvoorwaarden
De criteria in het Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale (PAC) gaan over de bedrijfsvoering, de huisvesting, de technische uitrusting en de dienstverlening van de particuliere alarmcentrale alsmede over de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel.

Certificatieproces
Certificatie begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.
 
Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van PAC’s. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast certificering voor uw PAC op basis van het Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw PAC certificering met certificeringen op het gebied van Cameratoezicht (Toezichtcentrale) of ISO9001.

Kiwa NCP heeft een licentieovereenkomst met het CCV afgesloten om het Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale uit te voeren. Daarnaast is Kiwa NCP voor het uitvoeren van dit PAC-schema geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De Raad voor Accreditatie houdt toezicht op de werkzaamheden die wij als Certificatie-Instelling uitvoeren. 

Offerte en informatie
Klik hier om een offerte op te vragen. De regelgeving kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

Mocht u vragen hebben betreffende de erkenningen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.