BORG

Toepassingsgebied
In de Beoordelingsrichtlijn (BRL) BORG 2005-2 zijn criteria opgenomen voor bedrijven die een certificering wensen te behalen en behouden voor BORG inbraakbeveiliging.

De Beoordelingsrichtlijn BORG 2005-2 kent de volgende certificatiemogelijkheden:

  • BORG Alarminstallateur (deelgebied 1);
  • BORG Technisch beveiligingsbedrijf (deelgebied 1+2+3); en
  • BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf (deelgebied 3).

De verschillende deelgebieden zijn als volgt ingedeeld:

  • Deelgebied 1: elektronische maatregelen voor woningen in risicoklasse 1, 2 of 3 en utiliteitsgebouwen in risicoklasse 1 of 2
  • Deelgebied 2: elektronische maatregelen voor woningen in risicoklasse 4 en utiliteitsgebouwen in risicoklasse 3, 3*, 4 of 4* 
  • Deelgebied 3: bouwkundige beveiligingsmaatregelen, deelgebied 3

Voor wie
Certificering voor BORG Inbraakbeveiliging is voor alle inbraakbeveiligingsbedrijven die aantoonbaar kwaliteit willen leveren. Wanneer u beschikt over een BORG erkenning kunt u aan uw klanten aantonen dagelijks met kwaliteit bezig te zijn en dat u ook kwaliteit levert.

Na het leveren van een installatie die aan de eisen voldoet wordt door middel van het verstrekken van een objectcertificaat BORG aan de eindgebruiker, het bewijs dat zijn/haar inbraakbeveiligingssysteem voldoet.

Wanneer is het nodig
Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door veiligheid te organiseren, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen. Om de eindgebruiker te helpen is door het CCV de BRL BORG 2005 versie 2 opgesteld waarin de criteria vastliggen om te komen tot een gecertificeerd inbraakbeveiligingssysteem.

Processtappen en randvoorwaarden
De BRL BORG stelt eisen aan de uitvoering en het totstandkomingsproces. Belangrijke documenten, zoals het Programma van Eisen, het Ontwerp, het beveiligingsplan, opleveringsrapport en certificaat maken hier ook onderdeel van uit. Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van installatie tot onderhoud en aan het kwaliteitssysteem, zoals o.a. personeel, bedrijfsgebouw, documentenbeheer en procedures / werkinstructies.

Certificatieproces
Certificering van uw bedrijf als erkend BORG Technisch beveiligingsbedrijf, erkend BORG Alarminstallateur of erkend BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering als BORG bedrijf voor inbraakbeveiliging wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering voor BORG te behouden.

Waarom Kiwa NCP?  
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor onder andere BORG Inbraakbeveiliging. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast BORG Inbraakbeveiliging kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw BORG certificering met certificeringen op het gebied van Brandmeldinstallaties, ISO9001, ISO27001, Rolluiken of VCA.

Kiwa NCP heeft een licentieovereenkomst met het CCV afgesloten om de BRL BORG 2005-2 uit te voeren. Daarnaast is Kiwa NCP voor verschillende certificatieschema’s geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De Raad voor Accreditatie toetst o.a. onze bedrijfsprocessen en de bedrijfsaudits die wij uitvoeren.
  

Offerte en informatie
Klik hier om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op telefoonnummer 088-9985100.