Home > NCP Registratie

NCP Registratie

Componenten Inbraakpreventie

In de CCV-Regeling BORG 2005 versie 2 alsmede in de Risicoklasse-indeling (VRKI) wordt gebruik gemaakt van NCP geregistreerde producten op basis van (inter)nationale normen of Europese standaarden. Hoofdzakelijk gaat het hierbij om de NEN-EN 50131-serie. De VRKI wordt door verzekeraars gebruikt voor het bepalen van de risicoklasse van een object.

Hoewel er geen wettelijke verplichting meer is tot het gebruik van gecertificeerde componenten, hebben verzekeraars maar ook andere partijen er groot belang bij dat kwalitatief goede componenten gebruikt worden in een beveiligingssysteem. De NCP-registratie geeft het installatiebedrijf en de gebouweigenaar de zekerheid dat uitsluitend gecertificeerde producten worden gebruikt in het beveiligingssysteem en dat, in combinatie met de gecertificeerde wijze van installeren, het optimale preventieresultaat verwacht mag worden.

Voor productcertificatie voor elektronische beveiligingscomponenten kunt u terecht bij Kiwa Telefication te Zevenaar:

Kiwa Telefication
www.kiwatelefication.nl
Henry Rutjens Henry.Rutjes@kiwa.nl

Verder kunt u hier terecht voor de productcertificatie van videosystemen en componenten op basis van de EN 50132 reeks, sociale alarmsysteem op basis van de EN 50134 reeks, toegangscontrolesystemen op basis van de EN 50133 reeks. Indien er elektronische beveiligingscomponenten zijn waar geen bekende standaard voor aanwezig is kunnen wij u helpen met een eisenpakket op basis waarvan testen en certificatie mogelijk is.   

Componenten Brandpreventie

Op basis van de CCV Certificatieschema's Brandmeldinstallaties dient een bedrijf, door middel van productcertificaten, aan te tonen dat de gebruikte brandmeldapparatuur voldoet aan de EN-54 reeks. Producten die door geaccrediteerde instituten zijn gecertificeerd op basis van de EN 54-serie, kunnen door Kiwa NCP op de lijst worden geplaatst als NCP geregistreerde componenten. Het raadplegen van deze lijst is dan ook een handig hulpmiddel om aantoonbaar te maken dat de componenten voldoen aan de EN-54 reeks.

Voor productcertificatie voor brandbeveiligingscomponenten kunt u terecht bij Kiwa Telefication te Zevenaar:

Kiwa Telefication
www.kiwatelefication.com
Contactpersoon: Sabyne van Mourik, Sabyne.van.Mourik@kiwa.nl


Registratie

NCP registratie heeft het volgende voordeel: Installerende bedrijven hoeven niet door een oerwoud van testrapporten en productcertificaten heen en kunnen simpel op basis van NCP registratie herleiden dat de systemen en/of componenten voldoen aan de eisen. Afnemers en verzekeraars kunnen hier ook gebruik van maken.

Wilt u uw producten aanmelden voor NCP Registratie, klikt u op het aanmeldingsformulier in het rechtermenu op deze pagina.

Voor aanvullende informatie en of vragen kunt u contact opnemen met Muriël Doom, telefoonnummer 088-9985100.