Home > Inbraakbeveiliging > Bouwplaatsbeveiliging

Bouwplaatsbeveiliging

Toepassingsgebied
De BRL-K21024 voor Bouwplaatsbeveiliging omschrijft de procesgang om te komen tot een bouwplaatsbeveiliging die voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn vanuit de BRL en de aanvullende wensen / eisen van de afnemer of verzekeraar. In de BRL Bouwplaatsbeveiliging wordt er naast de algemene maatregelen 4 niveaus omschreven:

 • Niveau 1
  Doel is detectie bij de binnenkomst in een beveiligd gebouw.
 • Niveau 2
  Doel is aanvullende detectie bij een aanval aan de buitenzijde van het beveiligde gebouw.
 • Niveau 3*
  Doel is aanvullende detectie bij kritieke objecten op het beveiligde deel van het terrein. (object detectie)
 • Niveau 4 *
  Doel is aanvullende detectie bij binnenkomst van het beveiligde terrein. (periferie detectie)

*Het is tevens mogelijk om voor niveau 3 en 4 een deelcertificaat uit te geven.

De beveiliging van de bouwplaats is net zoals iedere vorm van beveiliging een samenhang van maatregelen: Organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactie maatregelen.

Voor ieder niveau zijn passende organisatorische maatregelen van toepassing. Deze kunnen voor iedere bouwplaats verschillend zijn.

Bouwplaatsbeveiliging logo

Voor wie
Beveiligingsbedrijven, toezichtcentrales, bouwbedrijven en bewakingsdiensten

Wanneer is het nodig
Diefstallen, inbraken en vandalisme op bouwplaatsen gaan samen met grote schades. Materiële, maar ook de gevolgschades (projectstagnatie) lopen hoog op. De schades lopen van enkele duizenden tot 10 duizenden euro’s per incident. Om deze schades terug te dringen worden de bouwplaatsen voorzien van (inbraak)beveiliging.

Met het beveiligen van de bouwplaats kunnen inbraken en vandalisme snel worden opgemerkt. Door gebruik te maken van camera’s en infrarood melders kunnen deze snel worden gedetecteerd. In samenwerking met een toezichtcentrale kan de centralist snel bepalen of het gaat om een echt alarm. Op deze manier kan de bewakingsdienst op de juiste manier worden aangestuurd. Dit scheelt nodeloos uitrukken van een bewakingsdienst en in kosten.

Processtappen en randvoorwaarden
In de BRL K21024 Bouwplaatsbeveiliging zijn de eisen aan het erkende bedrijf en aan de dienst bouwplaatsbeveiliging geformuleerd. Hier valt te denken aan o.a. de eisen aan het kwaliteitssysteem van het gecertificeerde bedrijf, de eisen aan het proces van installeren tot aan het onderhoud van de bouwplaatsbeveiliging, eisen aan apparatuur en componenten en uiteraard eisen aan het personeel.

Via kantooraudits en projectinspecties wordt bepaald of de leverancier in staat is om het niveau aan maatregelen behorende bij de beveiligingsdoelstelling te leveren.

Certificatieproces
Certificatie van uw bedrijf als erkend bedrijf voor bouwplaatsbeveiliging begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijk toelatingsonderzoek. Op basis van en onafhankelijke toelatingsaudit beoordeelt Kiwa NCP of aan de criteria voor certificering voor bouwplaatsbeveiliging wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Waarom Kiwa NCP
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor onder andere bouwplaatsbeveiliging. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast bouwplaatsbeveiliging kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering voor bouwplaatsbeveiliging met certificeringen op het gebied van CCTV-Installatiebedrijf voor cameratoezicht of ISO9001.

Offerte en informatie
Klik hier om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op telefoonnummer 088-9985100.