Home > Inbraakbeveiliging > Keurmerk Horeca Beveiliging

Keurmerk Horeca Beveiliging

Toepassingsgebied
Het Keurmerk Horecabeveiliging is bedoeld voor beveiligingsorganisaties met een ND-vergunning die in opdracht van derden horecagelegenheden, de bezoekers en het in de gelegenheid tewerk gestelde horecapersoneel beveiligen. Buiten de scope van dit keurmerk vallen beveiligingsdiensten die uitsluitend ten behoeve van de eigen horecaonderneming beveiligingswerkzaamheden verrichten (HND- en HBD-vergunninghouders). Een horecagelegenheid (zoals discotheken, cafés, dance- of lounge clubs, restaurants, etc.) is de te beveiligen locatie van de opdrachtgever inclusief en eventueel aanwezige terrassen en inclusief de direct aanpalende openbare ruimte.

In toenemende mate komt het voor dat restaurants of fastservicebedrijven met gemeentelijke ontheffing na de sluitingstijden voor de horeca geopend zijn voor het uitgaanspubliek. Aan deze ontheffing is vaak de verplichting gekoppeld van particuliere beveiliging. Deze dienstverlening valt ook onder de scope van dit keurmerk. Beheerder van het Keurmerk Beveiliging is De Nederlandse Veiligheidsbranche.

Voor wie
Voor beveiligingsorganisaties met een ND-vergunning die in opdracht van derden horecagelegenheden, de bezoekers en het in de gelegenheid tewerk gestelde horecapersoneel beveiligen.

Wanneer is het nodig
Het keurmerk Horecabeveiliging dient te bewerkstelligen dat het proces van professionalisering alsmede het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar worden gemaakt en bevorderd. Met de uitvoering van dit keurmerk  wil Kiwa opdrachtgevers en overheden zekerheid bieden over het kwaliteitsniveau van beveiligingsorganisaties. Dankzij deze keurmerken  is het kwaliteitsniveau van de branche duidelijk zichtbaarder geworden.

Processtappen en randvoorwaarden
Het specifieke van horecabeveiliging komt op diverse plaatsen terug in het keurmerk:

  • Heldere beschrijving van de werkingssfeer van de cao's die van toepassing kunnen zijn (4.1.3 en 4.1.6);
  • Specifieke invulling van de risico-analyse (4.5.3);
  • Specifieke invulling van beveiligingsplan (4.5.3), waaronder contacten met de lokale overheid, politie, brandweer en andere veiligheidspartners;
  • Specifieke invulling van het calamiteitenplan (4.5.4);
  • Een norm over de wijze waarop de beveiligingsorganisatie omgaat met incidenten (4.5.5).

Must- en puntenvragen
In het schema is onderscheid gemaakt in must-en puntenvragen. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, dient minimaal te worden voldaan aan de volgende eisen:

  • 100% score op de mustvragen;
  • 70% score op de puntenvragen (= minimaal 45 punten van de 60 beschikbare punten)

Certificatieproces
Certificatie van uw bedrijf als erkend bedrijf voor Horecabeveiliging begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen. Het certificaat wordt verstrekt door de Nederlandse  Veiligheidsbranche.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Waarom Kiwa
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor onder andere het Keurmerk Horecabeveiliging. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast het Keurmerk Horecabeveiliging kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering volgens het Keurmerk Horecabeveiliging met certificeringen op het gebied van Evenementenbeveiliging, Particuliere Onderzoeksbureaus en/of ISO9001.
 
Offerte en informatie
Klik hier om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u hier downloaden.

Voor aanvullende informatie neemt u contact op met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.

Gerelateerde website
http://www.veiligheidsbranche.nl/

 

 

 

 

Snel naar:

 

Regelgeving