Home > Inbraakbeveiliging > Keurmerk Flexbedrijven

Keurmerk Flexbedrijven

Toepassingsgebied
Het keurmerk Flexbedrijven in de Particuliere Beveiliging is bestemd voor een specifieke groep uitzend- en/of detacheringbedrijven. Het gaat om bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het leveren van gescreend en opgeleid personeel aan vergunning plichtige beveiligingsbedrijven.
Flexbedrijven hebben in tegenstelling tot de reguliere uitzendorganisaties een vergunning voor beveiligingsorganisaties (een ‘ND-vergunning'). Deze bedrijven hebben geen eigen objecten, verrichten niet zelfstandig beveiligingswerkzaamheden en leveren niet rechtstreeks beveiligingsmedewerkers aan de eindgebruiker.

De beheerder van het Keurmerk is de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Voor wie
Beveiligingsbedrijven en uitzend- en detecheringsbedrijven.

Processtappen en randvoorwaarden
In hoofdstuk 4 zijn de eisen omschreven waaraan voldaan dient te worden om gecertificeerd te worden/zijn op basis van het Keurmerk Flexbedrijven in de Particuliere Beveiliging:

  • 4.1 Organisatie – het op professionele wijze voeren van de dienstverlening
  • 4.2 Kwaliteitsbeheer – verbeteren van de dienstverlening
  • 4.3 Integriteitsbeleid – het nemen van integriteitbevorderende maatregelen
  • 4.4 Middelenbeheer – op verantwoordelijke wijze omgaan met middelen, zoals personeel, voertuigen en communicatiemiddelen
  • 4.5 Dienstverlening – het leveren van de dienstverlening zoals is afgesproken

Must- en puntenvragen
In het schema is onderscheid gemaakt in must-en puntenvragen. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, dient minimaal te worden voldaan aan de volgende eisen:

  • 100% score op de mustvragen;
  • 60% score op de puntenvragen (= minimaal 30 punten van de 45 beschikbare punten)

Certificatieproces
Certificatie  van uw bedrijf op basis van het Keurmerk Flexbedrijven in de Particuliere Beveiliging begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen. Het certificaat wordt verstrekt door de Nederlandse  Veiligheidsbranche.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.  

Waarom Kiwa  
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast het Keurmerk Flexbedrijven in de Particuliere Beveiliging kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering volgens het Keurmerk Flexbedrijven in de Particuliere Beveiliging met bijvoorbeeld ISO9001.

Offerte en informatie
Klik hier om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u hier downloaden.

Voor aanvullende informatie neemt u contact op met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.

Gerelateerde website
http://www.veiligheidsbranche.nl

 

Snel naar:

 

Regelgeving