Home > Brandveiligheid > Ontruimingsalarminstallaties

Ontruimingsalarminstallaties

Toepassingsgebied
In de certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties zijn criteria opgenomen voor bedrijven die Ontruimingsalarminstallaties leveren, aanleggen, onderhouden en certificeren. De certificatieschema’s bevatten de basiscriteria voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen en daarnaast specifieke criteria waaraan een bedrijf dient te voldoen afhankelijk van het type erkenning.

Met de invoering van de drie nieuwe Certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties is de rolverdeling tussen opdrachtgevers, OAI-bedrijven, installateurs en onderhoudsbedrijven duidelijk. Een bedrijf kan zich voor een of meer schema’s laten certificeren. Dé onafhankelijke manier om kwaliteit en betrouwbaarheid aan te tonen.

Een bedrijf kan zich op basis van onderstaande schema’s laten certificeren:

  • Certificatieschema Leveren Ontruimingsalarminstallaties
  • Certificatieschema Installeren Ontruimingsalarminstallaties
  • Certificatieschema Onderhoud Ontruimingsalarminstallatie

Het onderhouden van ontruimingsalarminstallaties is niet automatisch opgenomen in de certificering ‘Leveren’. Indien een bedrijf naast het ‘Leveren’ zelf ook het onderhoud uitvoert dient het bedrijf op basis van 2 certificatieschema’s een certificering aan te vragen. Het installatiewerk is wel opgenomen in het schema ‘Ontruimingsalarminstallaties'.

Voor wie
(brand)beveiligingsbedrijven, ontruimingsalarmbedrijven, Installatiebedrijven ontruimingsalarminstallaties en onderhoudsbedrijven ontruimingsalarminstallaties.

Wanneer is het nodig
Een ontruimingsalarminstallatie is bedoeld om (onder meer) bij brand in een zodanig vroeg stadium een bericht te verspreiden dat aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen of in veiligheid gebracht kunnen worden. Zo kunnen ongevallen als gevolg van brand worden voorkomen.

Veel hangt af van de tijd die er is om in geval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de ontruimingsalarminstallatie betrouwbaar zijn.

Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven.

Processtappen en randvoorwaarden
Het schema stelt eisen aan het product, zoals het Programma van Eisen, het Ontwerp, het beveiligingsplan, opleveringsrapport en certificaat. Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van Installatie tot Onderhoud van het systeem en aan het kwaliteitssysteem, zoals o.a. personeel, documentenbeheer en werkinstructies.

Heeft u al een certificering op basis van de Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties?
De CCV-schema’s voor ontruimingsalarminstallaties sluiten naadloos aan op de CCV-schema’s brandmeldinstallaties. Met een relatief kleine inspanning kunnen gecertificeerde branddetectiebedrijven, brandmeldinstallatiebedrijven en brandmeldonderhoudsbedrijven ook hun certificatie voor de schema’s Ontruimingsalarminstallaties behalen.

Certificatieproces
Certificatie van uw bedrijf voor het leveren, installeren of onderhouden ontruimingsalarminstallaties begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering van uw bedrijf voor een of meerdere deelgebieden. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen in de certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties voldoen.  

Waarom Kiwa NCP?  
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven en het uitvoeren van inspecties. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast certificering als ontruimingsalarmbedrijf, Installatiebedrijf ontruimingsalarminstallaties of onderhoudsbedrijf ontruimingsalarminstallaties kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering met certificeringen op het gebied van Brandmelinstallaties of ISO9001. 

PvE Opsteller / Basisontwerp Opsteller
Geen van de nieuwe CCV-certificatieschema’s biedt de mogelijkheid tot certificering als Opsteller Programma van Eisen. Kiwa NCP heeft hierdoor voor de PvE-Opstellers zelf een Beoordelingsrichtlijn opgesteld, de BRL K21027 Beoordelingsrichtlijn Erkend Basisontwerp Opsteller. Voor meer informatie klik hier.

Offerte en informatie
Klik hier om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. 

Heeft u vragen over de erkenning of over de procedure om de erkenning te behalen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.

Accreditatie
Kiwa NCP is geaccrediteerd voor het uitvoeren van de CCV-Certificatieschema's Ontruimingsalarminstallaties.