Home > Brandveiligheid > Noodverlichting en vluchtwegindicatie

Noodverlichting en vluchtwegindicatie

Toepassingsgebied
De BRL-K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie is  een beoordelingsrichtlijn voor het certificaat voor het leveren en de nazorg van noodverlichting en vluchtwegindicatie. In deze BRL-K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie zijn criteria opgenomen voor bedrijven die een certificering wensen te behalen en behouden voor een of meerdere toepassingsgebieden.

De toepassingsgebieden zijn als volgt opgedeeld:
• De levering van de dienst onderhoud en nazorg zonder controle op detailontwerp*;
• De levering van installatie en renovatie, waar detailontwerp een onderdeel van is;
• De levering van dienst projectie, waar basisontwerp en detailontwerp een onderdeel van zijn.

De leverancier moet op basis van het basisontwerp het detail- ontwerp en de projectering vaststellen. Hierbij moet een keuze worden gemaakt in uitvoeringsvorm.

Er kan een keuze gemaakt worden uit 4 uitvoeringsvormen:
• Centraal noodverlichtingssysteem
• Decentraal noodverlichtingssysteem
• Noodverlichting met behulp van een noodstroomaggregaat (NSA).
• Noodverlichting met behulp van een warmte/krachtkoppeling (WKK).

Voor wie
Leveranciers, Onderhoudsbedrijven en Installatiebedrijven op het gebied van Noodverlichting en Vluchtwegindicatie.

Wanneer is het nodig
Veiligheid van mensen is van groot belang. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden geïnformeerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Mede daarom treffen bedrijven maatregelen om zich te beschermen tegen brand.
Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten, sprinklers en niet te vergeten noodverlichting en vluchtwegindicatie.

Processtappen en randvoorwaarden
De BRL-K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie stelt eisen aan de uitvoering en het totstandkomingsproces. Daarnaast stelt het eisen aan het kwaliteitssysteem. Denk hierbij aan het kwaliteitshandboek, personeel, leveranciers en apparatuur. 

Certificering van uw bedrijf op basis van de BRL-K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten.

Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering op basis van de BRL-K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie te behouden. 
 
Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven op o.a. het gebied van brandveiligheid. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie, daar waar nodig is, verbeteren.

Naast certificering volgens de BRL-K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering met certificeringen op het gebied van Brandmeldinstallaties, Ontruimingsalarminstallatie, Kleine Blusmiddelen of ISO9001.

Erkenning aanvragen
Klik in het lenker menu op de button 'Offerte aanvragen' om een offerte aan te vragen, selecteer vervolgens de optie 'Anders'  en vermeld hier 'BRL K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie'. De regelgeving kunt u downloaden in het 'snel naar' menu aan de rechterzijde van deze pagina. 
 
Heeft u vragen over de erkenning of over de procedure om de erkenning te behalen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.