Home > Brandveiligheid > Basisontwerp Opsteller

Basisontwerp Opsteller

Toepassingsgebied
De BRL K21027 Erkend Basisontwerp Opsteller is bedoeld voor het opstellen van installatietechnische uitgangspunten op het gebied van brandveiligheid. De BRL omschrijft de criteria voor bedrijven die gecertificeerd willen worden voor het opstellen van een Basis Ontwerp voor een brandbeveiligingsinstallatie.

Bedrijven kunnen voor een of meerdere van de volgende deelgebieden worden gecertificeerd:

 • Deelgebied 1. PvE Installatietechnische voorzieningen
 • Deelgebied 1.1 Basis Ontwerp Brandmeldinstallatie
 • Deelgebied 1.2 Basis Ontwerp Ontruimingsalarminstallatie
 • Deelgebied 1.3 Basis Ontwerp Rookbeheersingsinstallatie
 • Deelgebied 1.4 Basis Ontwerp Sprinklerinstallatie
 • Deelgebied 1.5 Basis Ontwerp Watermistinstallatie
 • Deelgebied 1.6 Basis Ontwerp Blusgasinstallatie
 • Deelgebied 1.7 Basis Ontwerp Aerosol Brandblusinstallatie
 • Deelgebied 1.8 Basis Ontwerp Zuurstofreductieinstallatie
 • Deelgebied 1.9 Basis Ontwerp Brandweerlift
 • Deelgebied 1.10 Basis Ontwerp Droge Blusleiding
 • Deelgebied 1.11 Basis Ontwerp Bluswatervoorzieningen
 • Deelgebied 1.12 Basis Ontwerp Noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen
 • Deelgebied 1.13 Basis Ontwerp Brandslanghaspels
 • Deelgebied 1.14 Basis Ontwerp Blustoestellen

Voor wie
Bedrijven die basis ontwerpen / PvE’s maken voor brandbeveiligingsinstallaties.

Wanneer is het nodig
Een goedwerkende installatie, bv een brandmeld- of Sprinklerinstallatie, begint met het vaststellen van de eisen. De dienst, het opstellen van een Programma van Eisen voor installatietechnische voorzieningen voor bouwwerken op het gebied van brandveiligheid, kan nu onder certificaat geleverd worden.

Door in de ontwerpfase van een gebouw al de deskundigheid op brandveiligheid in te brengen worden onderstaande doelstellingen bereikt:

 • Minder faalkosten tijdens ontwerp en realisatie; 
 • Meer preventieve brandveiligheid kennis in het proces van de ontwerper en de bouwer; 
 • Deskundige ondersteuning van de gebruiker ten aanzien van ontwerpers, bouwers en overheid; 
 • Verantwoordelijkheid in het proces plaatsen

Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven.

Processtappen en randvoorwaarden
Het schema stelt o.a. eisen aan het kwaliteitssysteem, zoals personeel, competenties, doelen en ook aan het product het ‘Basis Ontwerp’.

Certificatieproces erkend Basisontwerp Opsteller
Certificering van uw bedrijf als erkend basisontwerp opsteller op basis van de BRL K21027 begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering als Basisontwerp Opsteller obv de BRL K21027 wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering voor Basisontwerp Opsteller te behouden.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.
Naast certificering als Basisontwerp Opsteller kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Certificering van uw bedrijf op basis van de BRL K21027 kan goed gecombineerd worden met certificering van uw bedrijf op basis van vele andere certificatieschema’s. Ook een combinatie met een ISO9001 certificering behoort tot de mogelijkheden.

Offerte of informatie
Klik hier om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u downloaden in het 'snel naar' menu aan de rechterzijde van deze pagina. 

Heeft u vragen over de erkenning of over de procedure om de erkenning te behalen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.