Home > Rijkstypekeur - Onderregistratie

Rijkstypekeur - Onderregistratie

Algemeen

Wat is onderregistratie?
Onderregistratie is het vermelden van de gegevens van de leverancier op het etiket van een blustoestel. Onderregistratie bestaat in feite al sinds het van kracht gaan van het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997.

Op basis van artikel 10 van bovengenoemd besluit kan een vergunninghouder een aanvraag indienen bij de minister om de naw-gegevens en het bedrijfslogo van een leverancier van zijn blustoestel eveneens op het etiket te laten vermelden.

Zoals u weet voert Kiwa NCP het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997 in opdracht van de minister uit. Hierdoor kunt u de onderregistratie aanvragen bij Kiwa NCP.

Wat is het doel?
Het onder registreren heeft als doel te voorzien in de handelsbehoeften om zich te kunnen kenmerken. Een andere manier van kenmerken is niet toegestaan.

Wat is uw voordeel?

  • De bedrijfsgegevens van een leverancier zullen op het etiket onder de gegevens van de vergunninghouder op de brandblusser zichtbaar zijn. Hierdoor bent u als leverancier ook herkenbaar;
  • Uw registratie wordt vermeld op de website www.Rijkstypekeur.nl.


Eisen
De volgende documenten zijn benodigd om uw aanvraag positief te kunnen afronden:

  • Een ingevuld en getekend aanvraagformulier;
  • Een schriftelijk en gedagtekend akkoord van de vergunninghouder voor onderregistratie;
  • Een markering / etiket die voldoet aan de eisen uit de EN3-7 en het besluit draagbare blustoestellen 1997.

Het aanvraagformulier is te downloaden vanaf de website www.rijkstypekeur.nl ( klik in het linkermenu op aanvraag Rijkstypekeur en vervolgens rechtsboven op  applicationform sub registration 2014)

Certificatieproces
U kunt een aanvraag voor onderregistratie sturen naar Muriel.Doom@kiwa.nl.

Na ontvangst van het aanvraagformulier, de verklaring van de vergunninghouder en een juist etiket door Kiwa NCP zal de aanvraag binnen 8 weken beoordeeld worden. Er zal gebruik gemaakt worden van de documentatie van de vergunninghouder voor het betreffende Rijkstypekeur nummer.

Zodra de aanvraag compleet en positief beoordeeld is, zal de registratie afgerond worden en ontvangt u hiervan een “declaration” als bewijs van registratie inclusief de bijbehorende factuur.  De registratie zal vervolgens vermeld worden op www.Rijkstypekeur.nl.

Informatie
Muriël Doom
Muriel.Doom@kiwa.nl
088-9985092