Home > Brandveiligheid > Zuurstofreductie

Brandveiligheidssystemen gebaseerd op inertisering en zuurstofreductie

Toepassingsgebied
Deze beoordelingsrichtlijn, BRL-K21017-01, is bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, installeren en opleveren van een preventieve en eventueel repressieve brandbeveiliging d.m.v. een systeem/installatie voor inertisering en zuurstofreductie voor compartimenten.

De beveiligingsinstallatie kan hierbij 4 niveaus aan veiligheid bieden met de daarbij behorende doelstellingen:

 1. Preventief
 2. Repressief aanvullend op preventief
 3. Continue inertisering
 4. Repressief met verlengde inertisering

Binnen dit certificatieschema BRL-K21017 vallen zowel de controle op de randvoorwaarden voor het kunnen functioneren van het brandbeveiligingssysteem als de nazorg ervan.

Voor wie
Leveranciers, beveiligers en afnemers van brandbeveiligingsinstallaties.

Processtappen en randvoorwaarden
Om als bedrijf gecertificeerd te worden op basis van de BRL K21017 Brandveiligheidssystemen gebaseerd op inertisering en zuurstofreductie moet aan diverse criteria worden voldaan. Zo zijn er  eisen gesteld aan het kwaliteitssysteem, de interne kwaliteitsbewaking, de organisatie en het personeel. Jaarlijks wordt door middel van een bedrijfsaudit getoetst of een gecertificeerd bedrijf nog voldoet aan de eisen voor certificering.

Het gecertificeerde bedrijf dient er ook zorg voor te dragen dat een systeem dat zij leveren voldoet aan de gestelde criteria.

Er zijn vier soorten eisen die aan het brandveiligheidssysteem gebaseerd op watermist gesteld worden:

 1. Functionele eisen
  Onder functionele eisen worden de eisen verstaan, die nodig zijn om het product veilig te kunnen gebruiken en om functionaliteit te waarborgen.
 2. Prestatie-eisen
  De prestatie-eisen zijn de eisen die gesteld worden aan bepaalde onderdelen. Deze eisen zijn in maten of getallen vastgelegd. Verder hebben deze eisen een grenswaarde die ondubbelzinnig berekend of gemeten kan worden.
 3. Proceseisen
  de proceseisen, zijn de vastgestelde eisen waaraan het proces moet voldoen.
 4. Producteisen
  Met producteisen, worden de eisen bedoeld die gesteld worden aan de toegepaste producten in het systeem. Ook deze hebben een grenswaarde die ondubbelzinnig berekend of gemeten kan worden.

Certificatieproces
Certificatie van uw bedrijf o.b.v. de BRL-K21017 voor Brandveiligheidssystemen gebaseerd op inertisering en zuurstofreductie begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Op basis van de door u aangeleverde informatie volgt een onafhankelijk onderzoek waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor diverse soorten blussystemen.

Naast certificering van uw bedrijf Brandveiligheidssystemen gebaseerd op inertisering en zuurstofreductie kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering met certificeringen op het gebied van Brandmelinstallaties, ISO9001 of VCA.

Kiwa NCP erkend bedrijf worden?
Klik hier om een offerte aan te vragen. In de regelgeving kunt u de eisen voor certificering vinden. 

Heeft u vragen over de erkenning of over de procedure om de erkenning te behalen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.