Home > Inbraakbeveiliging > NEN-EN 50518

NEN-EN 50518

Toepassingsgebied
De Europese norm NEN-EN 50518 'Monitoring en Alarm ontvangstcentrales' beschrijft de eisen waaraan een particuliere alarmcentrale (PAC) moet voldoen om operationeel te functioneren. In deze nieuwe editie is de functie voor het ontvangen en verwerken van informatie van alarmsystemen beperkt tot signalen gegenereerd door inbraak- en overvalalarmsystemen.

Doel van deze norm is het vastleggen van business continuity gebaseerd op risicomanagement. De NEN-EN 50518 ‘Monitoring en Alarm ontvangstcentrale’ bestaat uit drie delen:

 • EN50518-1: Locatie- en constructie eisen
 • EN50518-2: Technische eisen 
 • EN50518-3: Procedures en eisen voor de werking

Certificering conform EN 50518 is alleen mogelijk indien alle drie de delen zijn getoetst en akkoord bevonden zijn. Het is niet mogelijk om slechts op één of twee delen te certificeren.

Voor wie
Particuliere Alarmcentrales (PAC)

Wanneer is het nodig
Indien u een vergunning wilt hebben van de overheid voor het voeren van een PAC.

Processtappen en randvoorwaarden
De eisen aan de NEN-EN 50518 'Monitoring en Alarm ontvangstcentrale’ zijn de eisen volgens:

 • EN50518-1: Locatie- en constructie eisen
  Bouwkundige voorzieningen
 • EN50518-2: Technische eisen
  Technische eisen voor de aanwezige apparatuur
 • EN50518-3: Procedures en eisen voor de werking
  Procedures en personeel

Certificatieproces
Certificatie volgens  de NEN-EN 50518 'Monitoring en Alarm ontvangstcentrale’ begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van Particuliere Alarmcentrale’s (PAC’s). Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast certificering voor uw PAC op basis van de norm NEN-EN 50518 'Monitoring en Alarm ontvangstcentrale’ kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering volgens de norm NEN-EN 50518 'Monitoring en Alarm ontvangstcentrale’ met het Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale 1.0 of op het gebied van Cameratoezicht (Toezichtcentrale) of ISO9001.

Offerte of informatie 
Klik hier om een offerte op te vragen. De regelgeving kunt u opvragen via www.nen.nl.

Mocht u vragen hebben betreffende de erkenning kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.