Home > Inbraakbeveiliging > Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS)

Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS)

Toepassingsgebied
Het Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) is een certificeringregeling met als basis samenwerking.

Een certificaat VRIS kan behaald worden als scholen (bestuur, leraren, personeel en leerlingen), gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen gezamenlijk een aantal bewezen effectieve maatregelen hebben getroffen om veiligheid in en rond de school structureel op een hoger plan te brengen.

Voor wie
Scholen (bestuur, leraren, personeel en leerlingen), gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen.

Wanneer is het nodig
De school, leerlingen, gemeente en ouders zijn gebaat bij een veilige school omgeving, waar de kans op inbraak, brand en andere vormen van criminaliteit minimaal is.
Schade door criminaliteit rond en in de scholen is aanzienlijk. Naast beperking van deze schadepost, levert investeren in het Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) nog meer voordelen op.

Voordelen certificaat VRIS:

 • Eenvoudig en effectief instrument om veiligheidsbeheersbaarheid te realiseren;
 • Subsidiemogelijkheden;
 • Maatwerk afspraken en extra inspanningen van politie/gemeente en overige partners;
 • Inkoop en verzekeringsvoordelen.

Processtappen en randvoorwaarden
Het benadrukken van samenwerking als fundament leidt vervolgens tot een stappenplan met de volgende opeenvolgende elementen:

 • Het vormgeven van samenwerking;
 • Het gezamenlijk inventariseren van de veiligheidsproblemen in en rond de school;
 • Prioriteren van de problemen tbv plan van aanpak;
 • Aanpakken: het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen;
 • Evalueren. Vaststellen wat goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is.

Na afronding van het plan van aanpak kan het certificaat aangevraagd worden. Daarna kan gestart worden met de uitvoering.

Het gaat hier om een cyclisch proces, dat wil zeggen dat na de evaluatie weer opnieuw kritisch gekeken wordt naar de veiligheid-situatie. De evaluatie van maatregelen dient als input voor het herijken van de veiligheid-analyse, het prioriteren, opstellen van een nieuw plan van aanpak en vervolgens weer de uitvoering van maatregelen en evaluatie.

Centraal in het keurmerk staan:

 • Adequate en efficiënte, simpele maatregelen;
 • Nadruk ligt op preventie: veiligheid begint bij voorkomen;
 • Integrale aanpak: op basis van samenwerking en gelijkwaardigheid worden maatregelen geselecteerd en uitgevoerd;
 • Continuïteit van de aanpak: de kwaliteit van de veiligheid wordt structureel op een hoog niveau  gehouden.

Het Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) is een zichzelf versterkend instrument, waar lokale partijen zelf bepalen wat hun veiligheidsproblemen zijn met een Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden plan van aanpak.

Waarom Kiwa NCP
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren op verschillende deelgebieden. Kiwa NCP wil samen met u de processen voor het Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) voor uw school verbeteren.

Tijdens het uitvoeren van de audit staat uw organisatie dan ook centraal en de auditor denkt met u mee. Vanuit deze basis en de te beoordelen richtlijn wordt gezocht naar elementen die bijdragen aan een verbetering van de werking van het proces binnen scholen en de omgeving.

Naast het Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan het uitvoeren van onafhankelijke inspecties of bijvoorbeeld ISO certificeringen.

Kiwa NCP heeft een licentieovereenkomst met het CCV afgesloten om het Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) uit te voeren.  

Offerte en informatie
Klik hier om een offerte aan te vragen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op telefoonnummer 088-9985100.