Home > Brandveiligheid > Sprinkler

Sprinkler

Toepassingsgebied 
De certificatieschema'a VBB-systemen zijn gericht op het certificeren van VBB-systemen volgens NEN-EN ISO 17065. Een bedrijf kan zich op basis van onderstaande schema’s laten certificeren:

  • Certificatieschema Leveren VBB-systemen
  • Certificatieschema Onderhoud VBB-systemen

Op dit moment is certificering volgens het VBB-schema mogelijk voor:

  • Automatische sprinklerinstallaties
  • Watervoerende sprinklerinstallaties
  • Sprinklerinstallaties met schuimbijmenging

Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) zijn beveiligingssystemen die zijn ontworpen en vastopgesteld in gebouwen of inrichtingen om in geval van brand mensen te beschermen en/of schade te beperken. Een VBB-systeem is bedoeld om een brand onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen.

Levering van een VBB-systeem is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten het product dat zij leveren en de omstandigheden waarbinnen dat product zijn werk moet doen door en door kennen. Dat vraagt om een adequate borging van de kwaliteit door de VBB-leverancier.

Het onderhoud van een VBB-systeem moet daarop ten volle zijn afgestemd. Onderhoud aan een VBB-systeem is daarom werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten de dienst die zij leveren en de omstandigheden waarbinnen het onderhouden VBB-systeem zijn werk moet doen, goed kennen. Dat vraagt om een adequate borging van de kwaliteit door het VBB-onderhoudsbedrijf.

Voor wie
Leveranciers VBB systemen

Processtappen en randvoorwaarden
Het Certificatieschema VBB-systemen stelt eisen aan het product:
Het systeem moet aan de vooraf vastgestelde beschikbaarheidscriteria voldoen. Het systeem moet ook direct de prestatie leveren waarvoor het is aangelegd: het onder controle brengen, houden en/of blussen van de brand. Dat vraagt om duidelijke specificaties van de kwaliteit en doelmatigheid van het VBB-systeem.

Tevens worden er eisen gesteld aan het bedrijf. Hierbij valt te denken aan eisen aan het kwaliteitssysteem en de eisen die gesteld worden aan het personeel.

Certificatieproces
Certificering van uw bedrijf op basis van het Certificatieschema VBB-systemen begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering op basis van Certificatieschema VBB-systemen wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering als VBB-Leverancier te behouden.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor onder andere sprinklerinstallaties. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren. Naast certificering als VBB-Leverancier op basis van het Certificatieschema VBB-systemen kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificaat met certificeringen op het gebied van de Brandmeldinstallaties, ISO9001 of ISO27001.

PvE Opsteller / Basisontwerp Opsteller
Geen van de CCV-certificatieschema’s biedt de mogelijkheid tot certificering als Opsteller Programma van Eisen. Kiwa NCP heeft hierdoor voor de PvE-Opstellers zelf een Beoordelingsrichtlijn opgesteld, de BRL K21027 Beoordelingsrichtlijn Erkend Basisontwerp Opsteller. Voor meer informatie klik hier.

Offerte en informatie
Klik hier om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. 

Heeft u vragen over de erkenning of over de procedure om de erkenning te behalen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.

Accreditatie
Kiwa NCP is per 3 december 2015 geaccrediteerd voor het uitvoeren van de CCV-Certificatieschema's VBB-systemen. 

Gerelateerde website
www.hetccv.nl