Home > Inbraakbeveiliging > Beveiliging mobiele objecten en personen

Beveiliging mobiele objecten en personen

Toepassingsgebied
Het doel van het schema Beveiliging mobiele objecten en personen is het waarborgen van kwaliteit, continuïteit, integriteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening om bij diefstal of vermissing een betrouwbare alarmmelding te krijgen die kan leiden tot een succesvolle alarmopvolging.

Dit schema brengt alle producten en diensten die in de keten van deze vorm van beveiliging een rol spelen in beeld, verbindt deze met elkaar en maakt het mogelijk dat de serviceprovider, die voor de totaalbeveiliging verantwoordelijk kan en wil zijn en bij voortduring aan gestelde eisen voldoet, continuïteit in kwaliteit van de totale dienstverlening kan bieden aan opdrachtgevers die mobiele objecten of personen willen laten beveiligen.

Dit schema hangt samen met de volgende onderwerpen:

  • Transportveiligheid op basis van de TAPA eisen;
  • De norm ISO 28000 aangaande transportsecurity;
  • Het certificatieschema Particuliere Alarmcentrales;
  • De norm EN 50518 voor Monitoring- en Alarmcentrales.

Het schema Beveiliging mobiele objecten en personen is voor zover het voertuigen betreft de verbindende schakel tussen de twee genoemde regelingen.

Diefstal van auto’s is dagelijkse aan de orde. Met een goed tracking en tracing-systeem kan een Particuliere Alarmcentrale een gestolen auto volgen. Wanneer de auto getraceerd is wordt door de Alarmcentrale de politie ingeschakeld om met als doel alarmopvolging te realiseren.

Het schema “Mobiele Beveiliging” geeft ook invulling aan het beveiligen van personen. Hierdoor is het mogelijk geworden om ook beveiliging van personen gecertificeerd te krijgen. De apparatuur die gebruikt wordt voor deze toepassing, moet gecertificeerd worden volgens dit certificatieschema. De apparatuur is uitgerust met een noodknop om een alarmsignaal af te geven aan de alarmcentrale en een meeluister mogelijkheid voor de centralist in de meldkamer. Hierdoor kan onder certificaat de beveiliging van belangrijke personen, criminelen en alleenwerkers ingevuld worden. De toepassing van het beveiligen van alleenwerkers is ook breed, het gaat hierbij om mensen die op afgelegen locaties alleen moeten werken of het gaat hier om mensen die op locatie moeten werken waarbij op agressie aanzienlijk is.

Voor wie
Aanbieders van beveiligingsdiensten, deze Service Providers maken hiermee aantoonbaar dat de diensten op het gebied van Tracking & Tracing voldoen aan de maatstaven.

Wanneer is het nodig
Dit schema brengt alle producten en diensten die in de keten van deze vorm van beveiliging een rol spelen in beeld, verbindt deze met elkaar en maakt het mogelijk dat de Service Provider, die voor de totaalbeveiliging verantwoordelijk kan en wil zijn en bij voortduring aan gestelde eisen voldoet, continuïteit in kwaliteit van de totale dienstverlening kan bieden aan opdrachtgevers die mobiele objecten of personen willen laten beveiligen.

Processtappen en randvoorwaarden
Hoofdstuk 2 omschrijft de eisen aan de beveiliging. Zo worden er eisen gesteld aan de beveiliging van het voertuig, aan de Particuliere Alarmcentrale voor de ontvangst en verwerking van alarmmeldingen, aan de realisatie van draadloze datatransmissie, aan de ontvangst van alarmmeldingen en de alarmopvolging.  

Hoofdstuk 3 omschrijft de eisen aan het kwaliteitssysteem. Waaronder de eisen vallen tav het personeel, bedrijfsprocessen en werkinstructies.

Certificatieproces
Certificatie begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijk toelatingsonderzoek. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordeelt Kiwa of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.  

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen. 

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor diverse certificatieschema’s. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren. Dit schema is een kans voor de beveiligingsmarkt om het kwaliteitsniveau van deze toepassing een positieve stimulans te geven en de afnemers een beveiligingsproduct aan te kunnen bieden waarbij de meerwaarde van hun dienst onderscheiden is. Voor afnemers is hun persoonlijke beveiliging nu dus ook mogelijk onder certificaat, wat resulteert in een geborgde beveiliging en ook invulling geeft aan een constante stimulans aangaande de beveiligingsconcepten rondom persoonlijke beveiliging. 

Naast het Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen (K21023) kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering voor mobiele objecten en personen met certificeringen op het gebied van ISO9001 of VCA. 
  
Offerte en informatie
Klik hier om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

Voor aanvullende informatie neemt u contact op met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.

Gerelateerde website
www.scm.nl

 

 

Snel naar:


Regelgeving:


Introductiefilm:

Mobiele beveiliging