Home > Inbraakbeveiliging > Certificatie van (alarm)communicatie netwerken

 

Certificatie van (alarm)communicatie netwerken

Toepassingsgebied
Het doel van de beoordelingsrichtlijn BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken is om de behoefte van de markt voor alarmcommunicatie volgens kwaliteitstandaarden te organiseren op basis van meetbare eisen.

De beoordelingsrichtlijn BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken is opgesteld om duidelijk te maken hoe te komen tot een conformiteitsverklaring aangaande de prestatie-, betrouwbaarheids-, weerbaarheids- en beveiligingseisen van het beoordeelde alarmtransmissiesysteem. Dit staat los van roerende- of onroerende goederen. Het alarmtransmissiesysteem bestaat uit componenten en netwerk(en) onder beheer van een service provider. Hierbij worden als basis de Europese normen in dit gebied toegepast.

Er zijn twee scopes te weten:

  • Een volledige scope - Transmissiesysteem alarm communicatie;
  • Een deel van de scope - Transmissiesysteem kritische communicatie.

Voor wie
Leveranciers van Alarmcommunicatie-netwerken en afnemers

Wanneer is het nodig
Het doel van dit schema is om de kwaliteit bij de leveranciers van deze dienst verifieerbaar te maken om dit te terug te kunnen koppelen aan de afnemers.
Het streven van dit schema is om aan afnemers inzichtelijk te maken welke dienstverlening in dit toepassingsgebied voldoet aan de eisen. Via dit certificatieschema kan ook automatisch de aantoonbaarheid van de NEN 7512 geregeld worden.

Processtappen en randvoorwaarden
In de BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken zijn eisen opgenomen waar het systeem aan dient te voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. Daarnaast zijn er eisen aan het kwaliteitssysteem gesteld.

Certificatieproces
Certificering van uw bedrijf volgens de BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering volgens de BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken te behouden.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.
Naast certificering van uw bedrijf op basis van de BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering met certificeringen op het gebied van ISO9001 of ISO27001.
 
Offerte en informatie
Klik hier om een offerte op te vragen. De regelgeving kunt u aan de rechterkant van deze pagina downloaden. 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op telefoonnummer 088-9985100.