Home > Brandveiligheid > Brandwerende producten (ETAG 018)

 

Brandwerende producten (ETAG 018)

Toepassingsgebied
De in de richtlijn ETAG 018 'Fire Protective Products' opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een certificaat voor het ontwerp en de uitvoering van brandwerende producten. De richtlijn ETAG 018 omschrijft de verschillende eisen, beoordelingscriteria en onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij het ontwerp en de uitvoering van brandwerende producten.

De richtlijn ETAG 018 is opgesteld voor brandwerende producten die bestemd zijn om, bij eventuele brand, de weerstand en daarmee de brandveiligheid van het gebouw (balken, kolommen, wanden enz.) te verhogen.

Brandwerende producten zijn gebaseerd op verschillende materialen, waarvoor specifieke eisen gelden. De richtlijn ETAG 018 is daarom onderverdeeld in de volgende specifieke onderdelen:
• ETAG 018 Part 1 General
• ETAG 018 Part 2 Reactive coatings for fire protection of steel elements
• ETAG 018 Part 3 Renderings and redering kits intended for fire resisting applications
• ETAG 018 Part 4 Fire protective board, slab and mat products and kits

ETAG Part 1 "General" wordt dan ook gehanteerd in combinatie met ETAG 018 part 2, ETAG 018 Part 3 of ETAG 018 Part 4.
 
De algemene aanpak van het richtlijn ETAG 018 is gebaseerd op relevante bestaande kennis en testen.

De richtlijn ETAG 018 is opgesteld door de Werkgroep  "Fire Protective Products" bij EOTA (European Organisation for Technical Assessment) in Brussel (België).


Voor wie
Fabrikanten, leveranciers die brandwerende producten leveren.


Wanneer is het nodig
Kwaliteit is van essentieel belang als het gaat om brandveiligheid. Het beperken van risico’s kan kapitaal en mensenlevens redden.

Processtappen en randvoorwaarden
De richtlijn ETAG 018 omschrijft de verschillende eisen, beoordelingscriteria en onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij het ontwerp en de uitvoering van brandwerende producten.

Certificatieproces
Certificering van uw bedrijf, product of proces begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering voor ETAG 018 wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw ETAG 018 certificering te behouden. 

Waarom Kiwa NCP?  
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven en producten. Wij kunnen u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties certificeringen met inspecties.

Kiwa is een 'Technical Assessment Body (TAB)' voor o.a. het uitvoeren van de ETAG 026, meer informatie hierover kunt u vinden op de deze website. Daarnaast is Kiwa een Notified Body, meer informatie hierover kunt u hier vinden.