Home > Brandveiligheid > Brandwerende doorvoeringen (ETAG 026)

Brandwerende doorvoeringen (ETAG 026)

Toepassingsgebied

De in de richtlijn ETAG 026 "Fire Stopping and Fire Sealing products" opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een certificaat voor het ontwerp en de uitvoering van brandvertragende en brandwerende producten.

De richtlijn ETAG 026 omschrijft de verschillende eisen, beoordelingscriteria en onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij het ontwerp en de uitvoering van brandvertragende en brandwerende producten. Deze producten zijn bedoeld om te voorkomen dat er doorgang van brand en/of rook plaats vindt waardoor de brandveiligheid van een gebouw wordt verhoogd.

Aangezien brandvertragende en vuur afdichtingsproducten zijn gebaseerd op verschillende materialen, die aanvullende vereisen specifieke controle en / of assessment, worden deze producten verdeeld in 4 families van producten en kits, behandeld met in specifieke delen van deze ETAG 026. De richtlijn ETAG 026 "Fire Stopping and Fire Sealing products" is onderverdeeld in de volgende specifieke onderdelen:

  • Part 1: General
  • Part 2: Penetration Seals
  • Part 3: Linear Joint and Gap Seals
  • Part 4: Air Transfer Grilles
  • Part 5: Cavity Barriers

ETAG Part 1 "General" wordt dan ook gehanteerd in combinatie met ETAG 0126 part 2, ETAG 026 Part 3, ETAG 026 Part 4 en ETAG 026 Part 5.
 
De algemene aanpak van de richtlijn ETAG 026 is gebaseerd op relevante bestaande kennis en testen.

De richtlijn ETAG 026 is opgesteld door de Werkgroep "Fire Stopping, Fire Sealing and Fire Protective Products" bij EOTA (European Organisation for Technical Assessment) in Brussel (België).


Voor wie
Fabrikanten, leveranciers die  brandwerende en brandvertragende producten leveren 

Wanneer is het nodig
Kwaliteit is van essentieel belang als het gaat om brandveiligheid. Het beperken van risico’s kan kapitaal en mensenlevens redden.

Processtappen en randvoorwaarden
De richtlijn ETAG 026 omschrijft de verschillende eisen, beoordelingscriteria en onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij het ontwerp en de uitvoering van brandvertragende en brandwerende producten.

Certificatieproces
Certificering van uw bedrijf, product of proces begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering voor ETAG 026 wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw ETAG 026 certificering te behouden. 

Waarom Kiwa NCP?  
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven en producten. Wij kunnen u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties certificeringen met inspecties.

Kiwa is een 'Technical Assessment Body (TAB)' voor o.a. het uitvoeren van de ETAG 026, meer informatie hierover kunt u vinden op de deze website. Daarnaast is Kiwa een Notified Body, meer informatie hierover kunt u hier vinden.