Home > Inbraakbeveiliging > BRL 6020 Beveiliging

BRL 6020 Beoordelingsrichtlijn voor het productcertificaat voor ‘ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties en beveiligingsfuncties’

Toepassingsgebied
De beoordelingsrichtlijn (BRL 6020) voor het KvINL productcertificaat voor ‘Ontwerpen, Leveren, Installeren en Onderhouden van Beveiligingsinstallaties en Beveiligingsfuncties’ dekt het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van installaties voor alarmering, voor observatie en ter signalering van criminaliteit. De BRL 6020 bevat de eisen waaraan Technische Beveiligingsinstallateurs moeten voldoen om het bedrijfscertificaat o.b.v. de BRL 6020 te behalen of voort te zetten.

De BRL 6020 dekt het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van installaties voor alarmering, voor observatie van criminaliteit, ter voorkoming van criminaliteit én signalering van criminaliteit.

Het doel van de BRL 6020 is het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van elektronische beveiligingsinstallaties. Bouwkundige beveiliging is niet in het schema opgenomen qua certificatie. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bestaande CCV-BORG-schema.

De BRL 6020 is verkrijgbaar via de website www.isso.nl

Voor wie
Certificering op basis van de BRL 6020 ‘Ontwerpen, Leveren, Installeren en Onderhouden van Beveiligingsinstallaties en Beveiligingsfuncties’ is voor alle inbraakbeveiligingsbedrijven die aantoonbaar kwaliteit willen leveren. Wanneer u beschikt een bedrijfscertificaat o.b.v. de BRL 6020, kunt u aan uw klanten aantonen dagelijks met kwaliteit bezig te zijn en dat u ook kwaliteit levert.

Als de installatie aan de VRKI eisen voldoet kunt u de eindgebruiker een beveiligingscertificaat (O, B, E) of opleveringsbewijs (E) leveren.

Wanneer is het nodig
Bedrijven, particulieren, organisaties, overheden, allemaal kunnen ze slachtoffer worden van criminaliteit. De schade die hierdoor wordt veroorzaakt is groot. De financiële schade is daarbij natuurlijk heel belangrijk, maar dat is vaak niet de enige schade. Door crimineel handelen ontstaat vaak ook psychische schade bij slachtoffers. Of het nu gaat om het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of vernieling ervan, of het verlies van omzet, altijd levert het zowel financiële als mentale schade op.

Eén van de mogelijkheden voor bescherming tegen criminaliteit is het laten aanbrengen van elektronische systemen. Voorbeelden hiervan zijn (alarm)systemen die de omgeving, de politie en andere hulpdiensten kunnen alarmeren als criminelen proberen hun slag te slaan. Of systemen die de toegang tot een gebouw regelen zodat criminelen geen misbruik meer kunnen maken van een situatie.

Processtappen en randvoorwaarden
De BRL 6020 ‘Ontwerpen, Leveren, Installeren en Onderhouden van Beveiligingsinstallaties en Beveiligingsfuncties’ omvat de criteria waaraan het bedrijf als Technisch Beveiligingsinstallateur dient te voldoen, zoals eisen aan processen, procedures, specialismen, veiligheidsmaatregelen, ondersteunende diensten, personeelsopbouw, productiemiddelen en materialen.

Deze BRL 6020 heeft een normatief deel en een informatief deel. 

  • Het normatieve deel (“de norm”) is maatgevend voor de beoordeling door de certificatie-instelling. Het bevat de criteria waarop een bedrijf in het certificatieproces wordt beoordeeld. 
  • Het informatieve deel van de BRL helpt een bedrijf in de goede richting, maar als een bedrijf besluit bepaalde zaken op een andere, even goede manier te doen, dan staat dat vrij.

Certificatieproces erkend bedrijf BRL 6020
Certificering van uw bedrijf op basis van de BRL 6020 begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering obv de BRL6020 te behouden.

Heeft u reeds een BORG Certificering?
Voor onze bestaande klanten kunnen wij de beoordeling obv de BRL 6020 uitvoeren parallel met de bestaande auditcyclus. De initiële- en opvolgingskosten zullen dan beperkt blijven. Informeer ons naar de mogelijkheden.

Waarom Kiwa NCP?  
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor onder andere Inbraakbeveiligings-, toegangscontrole-, en camerasystemen. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast certificering obv de BRL 6020 kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering met BORG of op het gebied van Brandmeldinstallaties, ISO9001, ISO27001, Rolluiken of VCA.

Kiwa NCP heeft een licentieovereenkomst met het CCV afgesloten om de BRL BORG 2005-2 uit te voeren. Daarnaast is Kiwa NCP voor verschillende certificatieschema’s geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De Raad voor Accreditatie toetst o.a. onze bedrijfsprocessen en de bedrijfsaudits die wij uitvoeren.

Gerelateerde websites:
www.isso.nl
http://kvinl.nl

Offerte en informatie
Klik hier om een offerte aan te vragen. De BRL 6020 is verkrijgbaar via de website www.isso.nl.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op telefoonnummer 088-9985100.