Home > VCA

 

Veiligheidschecklist Aannemers (VCA) 

Toepassingsgebied
De Veiligheidschecklist Aannemers (VCA) 2008/5.1 beschrijft het proces en de werkwijze die gevolgd moet worden bij de evaluatie en certificatie van het VGM beheersysteem van de aannemer. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

VCA kent drie niveaus:

  • VCA*  
  • VCA** 
  • VCA Petrochemie 

Voor wie
De norm Veiligheidschecklist Aannemers (VCA) 2008/5.1 is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

De VCA enkel ster is bedoeld voor partijen die zich niet opstellen als hoofdaannemer. De VCA - Petrochemie is met name bedoeld voor die partijen die werkzaam zijn in de petrochemische bedrijven en daaraan gelieerde industrieën.

Wanneer is het nodig
VCA certificering is een uitkomst voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectlocaties.

Processtappen en randvoorwaarden
De Checklist VCA kent must – en puntenvragen. De VCA - Petrochemie kent het grootste aantal te toetsen elementen.

Certificering van uw bedrijf voor VCA*, VCA** of VCA Petrochemie begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa beoordeelt of aan de criteria voor certificering voor VCA wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering voor VCA te behouden.

Waarom Kiwa?  
Kiwa heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor o.a. veiligheid en beveiliging. Kiwa wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren. Naast VCA kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw VCA certificering met ISO 9001. 
 
Offerte en informatie
Klik hier om een offerte op te vragen. 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op telefoonnummer 088-9985100. 

Gerelateerde website:
www.vca.nl

 

Snel naar:

Regelgeving